60 % kritje stroškov usposabljanj

digitalne kompetence in predavanja

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

V letu 2019 je Podjetniški sklad Slovenije na podlagi sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj objavil razpis za 4 vavčerje, s katerimi si lahko pridobite 60 % sofinanciranje projektov iz področja digitalizacije vse do leta 2023.

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc je namenjen tistim, ki želijo poskrbeti za dvig znanj zaposlenih in vodstvenega kadra na ključnih področjih digitalizacije, s čimer bodo podjetja pridobila na konkurenčnosti, dodani vrednosti in bodo povečala svoje prihodke.

Katere aktivnosti so sofinancirane?

Uveljavljate lahko sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc. Izvajalca lahko najdete preko kataloga izvajalcev usposabljanj, ki je objavljen na spletnem mestu DIH Slovenije, skupaj z opisom posameznega izobraževanja.

Iščete izobraževanje, ki ni objavljeno v katalogu? Obrnite se na izvajalca storitve in ga pozovite, da odda brezplačno prijavo za vpis v katalog, ki se posodablja enkrat mesečno. Tako zunanji izvajalec kot izobraževanje morata biti vpisana v katalog storitev, če želite uveljavljati sofinanciranje sredstev.

Glavne omejitve

  • Od 7. avgusta 2019 je namenjen prijaviteljem, ki imajo na dan vloge prijave sedež podjetja v vzhodni kohezijski regiji. Niste prepričani, v katero regijo spadate? Pomagajte si s spodnjo sliko.

Digitalni vavčerji

Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – Kohezijski e-kotiček (maj, št. 78)

  • V posamezno izobraževanje mora biti vključenih najmanj 20 % zaposlenih. Pri podjetjih s 5 ali manj zaposlenih, mora izobraževanje opraviti najmanj 1 oseba.

Višina sredstev

Minimalna vrednost pridobljenih sredstev znaša 600 €, maksimalna pa 9.999,99 €. Pri tem morate upoštevati, da lahko na zaposlenega prejmete največ 600 € na posamezno izobraževanje. Do leta 2023 lahko črpate maksimalno 20.000 €, upoštevajoč, da lahko izkoristite največ 1 vavčer na leto.

Roki in postopki

Odgovor Podjetniškega sklada lahko pričakujete v roku petnajstih delovnih dni od prejema vloge, zahtevek za izplačilo pa morate za leto 2020 oddati do 31. 1. 2021 (13. marca je bil rok podaljšan za 3 mesece, prvoten datum je bil 31. 10. 2020).

Po izvedenem usposabljanju mora izvajalec v roku 5 delovnih dni po zaključku, na DIH Slovenija poslati izpolnjen vprašalnik z oceno zadovoljstva usposabljanja, ki ga morajo izpolniti vsi udeleženci. Prav tako bo naročnik (vodstvo) pozvan k oddaji kratkega mnenja o izvedenem usposabljanju. Ob oddaji celotne dokumentacije pa boste morali priložiti tudi listo prisotnosti.

Pri vseh vavčerjih opozarjamo, da davek na dodano vrednost ni vštet v višino sofinanciranja ter ni upravičen strošek.

Vloge se oddajo preko ePortala Podjetniškega sklada, za kar boste potrebovali digitalno potrdilo.

Bi radi izkoristili sofinanciranje vavčerja za dvig digitalnih kompetenc in niste prepričani, kako do vseh informacij ali priprave dokumentacije?

Stopite z nami v stik mi pa vam bomo odgovorili na vsa vprašanja ter vam pomagali pri pripravi razpisne dokumentacije.

Če niste prepričani, da je naveden vavčer pravi projekt, ki ste si ga zastavili, preberite, kateri 3 vavčerji so še na voljo.

Več informacij o razpisu
Smernice za posamezne aktivnosti
Katalog strokovnjakov za dvig kompetenc
 

2 thoughts on “60 % kritje stroškov usposabljanj

Comments are closed.