Digitalni vavčerji za podporo podjetjem v kriznih časih

Digitalni vavčerji

Kako do 60 % sofinanciranja (digitalno)marketinških aktivnosti do leta 2023?

V letu 2019 je Podjetniški sklad na podlagi sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj objavil vavčerje, s katerimi lahko prijavitelji pridobijo do 60 % sofinanciranja digitalnih aktivnosti do leta 2023. Vavčerji pokrivajo 4 glavne skupine:

 • Digitalni marketing – za tiste, ki bi radi postavili spletno stran, spletno trgovino, mobilno aplikacijo ali rezervacijsko platformo.
 • Digitalna strategija – za pomoč pri digitalni transformaciji podjetja.
 • Dvig digitalnih kompetenc – za usposabljanje ključnega kadra zaposlenih v podjetju.
 • Kibernetska varnost – za večja varnost poslovanja ter dodano vrednost podjetja.

Podrobneje po skupinah

Za prvo skupino (Digitalni marketing) lahko pridobite do leta 2023 kar 8.500 €, sredstva pa so namenjena pripravi:

 • Nove spletne strani
 • Spletne trgovine
 • Mobilne aplikacije
 • Rezervacijske platforme

Podrobneje o vavčerju za digitalni marketing lahko preberete tukaj.

Za drugo skupino (Digitalna strategija) lahko pridobite najmanj 1.000 € in največ 9.999 €. Dokument služi, kot osnova pri procesu digitalne transformacije podjetja in je namenjena vsem tistim, ki se odločate za ta korak ter pri tem potrebujete zunanjo strokovno pomoč. Upravičena sredstva so namenjena strošku priprave digitalne strategije, pri čemer mora dokument nujno pokriti vsa 3 področja strategije:

 • oceno stanja na področju digitalizacije,
 • pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
 • pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo

Podrobneje o vavčerju za digitalno strategijo preberite tukaj.

Tretja skupina (Dvig digitalnih kompetenc) je namenjena organizacijam, ki želijo dvigniti kompetence kadra s področja digitalizacije in lahko do leta 2023 črpajo kar 20.000 € (največ 1 vavčer letno). Posameznega izobraževanja se mora udeležiti najmanj 20 % zaposlenih. Pri podjetjih, kjer je zaposlenih 5 ali manj ljudi pa se mora izobraževanja udeležiti 1 oseba.

Podrobneje o katalogu izobraževanj in razpisu preberite tukaj.

Zadnja skupina se nanaša na kibernetsko varnost, iz katere lahko do leta 2023 črpate 9.999 €. Namenjena je zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer povečujete konkurenčnost in dodano vrednost podjetja. Med upravičene stroške šteje:

 • Izvedba sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak.
 • Stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah.

Lahko za sredstva zaprosim tudi jaz oziroma moje podjetje?

Preverite spodnji seznam, in če ste na vse točke odgovorili pritrdilno, obstaja velika verjetnost, da ste upravičeni do sofinanciranja, zato vam svetujemo nadaljevanje branja o posameznih vavčerjih in konkretni pomoči, kako do črpanja le teh.

 • Ste mikro, malo ali srednje veliko podjetje, ki ima sedež v Republiki Sloveniji.
 • Se kot pravna ali fizična oseba ukvarjate z gospodarsko dejavnostjo in ste organizirani kot gospodarska družba, samostojni podjetnik ali zadruga.
 • Ležite v programskem območju vzhodne kohezijske regije (velja za digitalno strategijo, digitalni marketing in dvig digitalnih kompetenc). Niste prepričani, kam spadate? Pomagajte s spodnjo sliko razdelitve.

Digitalni vavčerji

Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – Kohezijski e-kotiček (maj, št. 78)

 • Imate zaposleno najmanj 1 osebo (za vavčer digitalne strategije najmanj 5).
 • Imate poravnane vse obveznosti do države, ministrstva ter niste v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prestrukturiranja podjetja.

 

Se želite prepričati, da ste primerni za črpanje sredstev? Stopite z nami v stik in vam bomo priskočili na pomoč z vsemi informacijami ter tudi pripravo razpisne dokumentacije.

Želite vavčerje koristiti pri naročilu naših storitev? Stopite z nami v stik, da se dogovorimo za brezplačen posvet. Pomagali vam bomo tudi pri oddaji celotne razpisne dokumentacije.

Preberite več o posameznih vavčerjih in višini sredstev do katerih ste upravičeni:

Digitalni marketing

Digitalna strategija

Dvig digitalnih kompetenc

 

Vir informacij o razpisih
Smernice za digitalne vavčerje