Vavčer za digitalni marketing

Digitalni vavčer

Vavčer za digitalni marketing

V okviru financiranja iz strani Evropskega sklada za regionalni razvoj so od leta 2019 aktivni 4 vavčerji, ki so namenjeni področju digitalizacije poslovanja in dvigu kompetenc ter znanja iz tega področja. S pomočjo vsakega lahko črpate do 60 % sredstev sofinanciranja glede na posamezno aktivnost. Več o celotnem razpisu najdete tukaj.

Vavčer iz področja digitalnega marketinga je namenjen sofinanciranju aktivnosti iz tega področja, s katerimi bodo podjetja pridobila konkurenčnost, dodano vrednost ter bodo povečala svoje prihodke. Do leta 2023 lahko skupaj črpate kar 8.500 €, podrobnejša razdelitev upravičenih sredstev pa sledi spodaj.

Sofinanciranje si lahko zagotovite, če potrebujete:

  • Novo spletno stran – najmanj 500 € in največ 1.500 € za spletno stran (vključeno z mobilno prilagoditvijo in UX/UI testiranjem).
  • Spletno trgovino – najmanj 500 € in največ 2.500 €.
  • Mobilno aplikacijo – najmanj 500 € in največ 2.000 € (vključeno UX/UI testiranje).
  • Rezervacijsko platformo – najmanj 500 € in največ 2.500 €.

Do leta 2023 lahko za vsako aktivnost sredstva pridobite enkrat, skupno za vse aktivnosti pa največ 8.500 €.

Na kaj moram biti pozoren?

Pri pripravi katerekoli aktivnosti morate, upoštevate smernice, ki so objavljene na spletni strani DIH Slovenija in so razdeljene glede na posamezno aktivnost. Tako morate biti ob pripravi projekta pozorni na nekatere podrobnosti, kot so tehnična izpravnost, pravna skladnost, mobilni prikaz, lastna domena in gostovanje, prisotnost ključnih elementov in primerna ter učinkovita vsebina – na primeru postavljanja nove spletne strani.

Obstajajo omejitve?

Zunanji izvajalec, ki ga boste izbrali, mora biti vpisan v katalog strokovnjakov, ki je objavljen na spletni strani DIH Slovenija. Če izbranega izvajalca v katalogu ne najdete, ga lahko pozovete, da brezplačno odda svojo prijavo. Vpise enkrat mesečno posodablja izbrana komisija.

Vse od 10. aprila 2020 naprej so do sredstev upravičeni prijavitelji, ki imajo na dan vloge sedež podjetja v vzhodni kohezijski regiji. Niste prepričani, v katero regijo spadate? Poglejte si fotografijo spodaj, ki jasno prikazuje obe področji.

Digitalni vavčerji

Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – Kohezijski e-kotiček (maj, št. 78)

Kakšni so roki

Vlogo lahko oddate do 31. 3. 2023, zahtevek za izplačilo pa v letu 2020 do 31. 1. 2021 (na podlagi sprememb, ki so bile objavljene 13. 3. 2020, prej je bil rok 31. 10. 2020). Ob zaključku projekta morate na DIH Slovenija posredovati povezavo do izdelka in poročilo o testiranju, ki ga mora zagotoviti izvajalec. Ocenjevanje poteka 20 koledarskih dni, v primeru negativne ocene, imate kot prijavitelj možnosti enkratne dopolnitve izdelka, ki bo potem še enkrat moral skozi ocenjevanje.

Podjetniški sklad v roku 15 delovnih dni od prejema prijave sporoči odločitev ter v primeru pozitivnega odgovora posreduje pogodbo o sofinanciranju. Upravičena sredstva morajo biti porabljena v šestih mesecih od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Pri vseh vavčerjih opozarjamo, da davek na dodano vrednost ni vštet v višino sofinanciranja ter ni upravičen strošek.

Vloge se oddajo preko ePortala Podjetniškega sklada, za kar boste potrebovali digitalno potrdilo.

Želite črpati sredstva za navedene aktivnosti? Vse aktivnosti lahko implementiramo za vas, hkrati pa vam še pomagamo pri pripravi razpisne dokumentacije.

Če niste prepričani, da je naveden vavčer pravi za projekt, ki ste si ga zastavili, preberite, kateri 3 vavčerji so še na voljo.

Več informacij o razpisu
Smernice za posamezne aktivnosti
Katalog strokovnjakov za digitalni marketing

2 thoughts on “Vavčer za digitalni marketing

Comments are closed.